Kultúra

Kultúra v obci Dedačov

Kultúrny a spoločenský život

Kultúra je nielen ozdobou našej spoločnosti, ale je nezastupiteľnou sférou spoločenského života v dnešnej dobe. Pôsobí na myslenie a duchovne obohacuje celkový život človeka. Nositeľom kultúrneho a spoločenského života v obci Dedačov je obecný úrad, cirkev, ako aj samotní občania obce. Obec má zriadenú oficiálnu webovú stránku.
Každoročne obec usporadúva kultúrne a športové podujatia.

Kalendár podujatí, ktoré sa konajú každoročne je nasledovný:


Mesiac
Podujatie Účel Organizátor
Február Ples obce oslava OcÚ
Máj Deň matiek oslava Komisia KaŠ
Jún Deň detí oslava Komisia KaŠ
December Mikuláš oslava Komisia KaŠ