Dokumenty

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018
Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2018-2022
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Zápisnica OZ 9.12.2018
doc Zápisnica OZ 7.3.2019
doc Zápisnica OZ 11.4.2019
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2018-2022
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2018-2022
docx Uznesenie OZ z 9.12.2018
docx Uznesenie OZ z 7.3.2019
docx Uznesenie OZ z 11.4.2019
Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2014-2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica z OZ 14.3.2014
doc Zápisnica z OZ 30.6.2014
doc Zápisnica z OZ 28.8.2014
doc Zápisnica z OZ 05.11.2014
doc Zápisnica z OZ 13.12.2014/1
doc Zápisnica z OZ 13.12.2014/2
doc Uznesenie 2/2014/OZ - N
doc Zápisnica z OZ 12.03.2015
doc Zápisnica z OZ 30.06.2015
doc Zápisnica z OZ 11.11.2015
doc Zápisnica z OZ 14.12.2015
doc Zápisnica z OZ 03.03.2016
doc Zápisnica z OZ 30.06.2016
doc Zápisnica z OZ 15.12.2016
doc Zápisnica z OZ 18.03.2017
doc Zápisnica z OZ 11.05.2017
doc Zápisnica z OZ 30.06.2017
doc Zápisnica z OZ 15.12.2017
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2014-2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Uznesenie 1/2014/OZ
doc Uznesenie 2/2014/OZ
doc Uznesenie 3/2014/OZ
doc Uznesenie 4/2014/OZ
doc Uznesenie 1/2014/OZ-UZ
doc Uznesenie 1/2015/OZ
doc Uznesenie 2/2015/OZ
doc Uznesenie 3/2015/OZ
doc Uznesenie 4/2015/OZ
doc Uznesenie 1/2016/OZ
doc Uznesenie 2/2016/OZ
doc Uznesenie 4/2016/OZ
doc Uznesenie 1/2017/OZ
doc Uznesenie 2/2017/OZ
doc Uznesenie 3/2017/OZ
doc Uznesenie 4/2017/OZ
Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Dedačov
doc Zakladateľská zmluva - US pozemkové spoločenstvo - návrh
doc Stanovy US - pozemkové spoločenstvo - návrh
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Uznesenie OZ 1/2013 z 28.01.2013
doc Uznesenie OZ 2/2013 z 12.02.2013
doc Uznesenie OZ 3/2013 z 04.04.2013
doc Uznesenie 5/2013/OZ
doc Uznesenie 6/2013/OZ
Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica OZ 28.01.2013
doc Zápisnica OZ 12.02.2013
doc Zápisnica OZ 04.04.2013
doc Zápisnica z OZ 11.10.2013
doc Zápisnica z OZ 13.12.2013
1. Územný plán obce
- výkresová dokumentácia sa nachádza na OcÚ Dedačov
doc PPF-Dedacov
doc UPN-Dedacov sprava
wmf Infraštruktúra
wmf Komplex
wmf PPF a LPF
jpg Odrezok2B
jpg Koškovce
2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Koškovského mikroregiónu na roky 2004-2014
- strategický dokument
pdf Obálka PHSR
pdf PHSR Koškovského mikroregiónu 2004-2014
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce DEDAČOV
- strategicky dokument
pdf Titulná strana PHSR 2015-2021
pdf Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dedačov na roky 2015-2021 s výhľadom do roku 2024
doc Program hospodarskeho a socialneho rozvoja obce Dedacov na roky 2007-2013 s výhľadom do roku 2015
4. VZN obce Dedačov
doc VZN o o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dedačov 1/2014
doc VZN OBCE DEDAČOV O ČISTOTE OBCE A VEREJNOM PORIADKU 2/2014
5.Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 2011
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica OZ 18.3.2011
doc Zápisnica OZ z 30.6.2011
doc Zápisnica z OZ. 15.12.2011
6.Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 2011
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Uznesenie 1 - OZ-2011
doc Uznesenie 2-OZ-2011
doc Uznesenie 3-OZ-2011
doc Uznesenie 4 - OZ - 2011
7. Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 2012
doc Zapisnica OZ-30.03.2012
doc Zápisnica OZ-17.09.2012
doc Zápisnica OZ-07.12.2012
8.Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Uznesenie 1-OZ-2012
doc Uznesenie 3-OZ-2012
doc Uznesenie 4-OZ-2012