Dokumenty

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2020
zverejnené dňa 28.02.2021
pdf Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2019
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2019
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018
Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2018-2022
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Zápisnica OZ 9.12.2018
doc Zápisnica OZ 7.3.2019
doc Zápisnica OZ 11.4.2019
doc Zápisnica OZ 30.6.2019
doc Zápisnica OZ 29.11.2019
doc Zápisnica OZ 26.2.2020
docx Zápisnica OZ 22.4.2020
docx Zápisnica OZ 30.6.2020
doc Zápisnica OZ 9.12.2020
doc Zápisnica OZ 7.3.2021
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2018-2022
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2018-2022
docx Uznesenie OZ z 9.12.2018
docx Uznesenie OZ z 7.3.2019
docx Uznesenie OZ z 11.4.2019
docx Uznesenie OZ z 30.6.2019
docx Uznesenie OZ z 29.11.2019
docx Uznesenie OZ z 26.2.2020
docx UZNESENIE OZ 22.4.2020
docx UZNESENIE OZ 30.6.2020
docx UZNESENIE OZ 9.12.2020
docx UZNESENIE OZ 7.3.2021
Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2014-2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica z OZ 14.3.2014
doc Zápisnica z OZ 30.6.2014
doc Zápisnica z OZ 28.8.2014
doc Zápisnica z OZ 05.11.2014
doc Zápisnica z OZ 13.12.2014/1
doc Zápisnica z OZ 13.12.2014/2
doc Uznesenie 2/2014/OZ - N
doc Zápisnica z OZ 12.03.2015
doc Zápisnica z OZ 30.06.2015
doc Zápisnica z OZ 11.11.2015
doc Zápisnica z OZ 14.12.2015
doc Zápisnica z OZ 03.03.2016
doc Zápisnica z OZ 30.06.2016
doc Zápisnica z OZ 15.12.2016
doc Zápisnica z OZ 18.03.2017
doc Zápisnica z OZ 11.05.2017
doc Zápisnica z OZ 30.06.2017
doc Zápisnica z OZ 15.12.2017
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2014-2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Uznesenie 1/2014/OZ
doc Uznesenie 2/2014/OZ
doc Uznesenie 3/2014/OZ
doc Uznesenie 4/2014/OZ
doc Uznesenie 1/2014/OZ-UZ
doc Uznesenie 1/2015/OZ
doc Uznesenie 2/2015/OZ
doc Uznesenie 3/2015/OZ
doc Uznesenie 4/2015/OZ
doc Uznesenie 1/2016/OZ
doc Uznesenie 2/2016/OZ
doc Uznesenie 4/2016/OZ
doc Uznesenie 1/2017/OZ
doc Uznesenie 2/2017/OZ
doc Uznesenie 3/2017/OZ
doc Uznesenie 4/2017/OZ
Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Dedačov
doc Zakladateľská zmluva - US pozemkové spoločenstvo - návrh
doc Stanovy US - pozemkové spoločenstvo - návrh
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Uznesenie OZ 1/2013 z 28.01.2013
doc Uznesenie OZ 2/2013 z 12.02.2013
doc Uznesenie OZ 3/2013 z 04.04.2013
doc Uznesenie 5/2013/OZ
doc Uznesenie 6/2013/OZ
Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica OZ 28.01.2013
doc Zápisnica OZ 12.02.2013
doc Zápisnica OZ 04.04.2013
doc Zápisnica z OZ 11.10.2013
doc Zápisnica z OZ 13.12.2013
1. Územný plán obce
- výkresová dokumentácia sa nachádza na OcÚ Dedačov
doc PPF-Dedacov
doc UPN-Dedacov sprava
wmf Infraštruktúra
wmf Komplex
wmf PPF a LPF
jpg Odrezok2B
jpg Koškovce
2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Koškovského mikroregiónu na roky 2004-2014
- strategický dokument
pdf Obálka PHSR
pdf PHSR Koškovského mikroregiónu 2004-2014
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce DEDAČOV
- strategicky dokument
pdf Titulná strana PHSR 2015-2021
pdf Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dedačov na roky 2015-2021 s výhľadom do roku 2024
doc Program hospodarskeho a socialneho rozvoja obce Dedacov na roky 2007-2013 s výhľadom do roku 2015
4. VZN obce Dedačov
doc VZN o o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dedačov 1/2014
doc VZN OBCE DEDAČOV O ČISTOTE OBCE A VEREJNOM PORIADKU 2/2014
5.Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 2011
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica OZ 18.3.2011
doc Zápisnica OZ z 30.6.2011
doc Zápisnica z OZ. 15.12.2011
6.Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 2011
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Uznesenie 1 - OZ-2011
doc Uznesenie 2-OZ-2011
doc Uznesenie 3-OZ-2011
doc Uznesenie 4 - OZ - 2011
7. Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 2012
doc Zapisnica OZ-30.03.2012
doc Zápisnica OZ-17.09.2012
doc Zápisnica OZ-07.12.2012
8.Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Uznesenie 1-OZ-2012
doc Uznesenie 3-OZ-2012
doc Uznesenie 4-OZ-2012