Aktuality

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti " Projekt protipovodňovej ochrany intravilánu obce Dedačov"