Aktuality

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dedačov 2014-2020

Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dedačov na roky 2014-2020 Forma spracovania: s pomocou externých odborníkov Riadenie procesu spracovania: Spôsob riadenia procesu spracovania 1. vytvorenie riadiaceho tímu 2. vytvorenie pracovných skupín 3. zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou (informovanie, dotazníky) Obdobie spracovania: 03/2015 – 08/2015 harmonogram spracovania (samostatný dokument) Financovanie spracovania: zmluvná cena stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania