Aktuality

Komunálny a separovaný odpad - vývoz 2015

Vývoz komunálneho odpadu na rok 2014
Mesiac Dátum  Dátum Dátum
Január 08.01.
22.01.
-
Február 05.02.
19.02.
-
Marec 05.03. 19.03. -
Apríl 02.04. 16.04. 30.4.
Máj 14.05. 28.05. -
Jún 11.06. 25.06. -
Júl 09.07. 23.07. -.
August 06.08. 20.08. -
September 03.09. 17.09. -
Október 01.10. 15.10. 29.10.
November 12.11. 26.11. -
December 10.12. 24.12. -

Zber separovaného odpadu na rok 2014

Zbierané komodity Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum
Papier 26.02. 26.10 - - - - - -
Sklo 17.04. 20.07. 25.11. - - - - -
PET - fľaše 04.02. 13.03. 07.04. 05.06. 08.07. 02.09. 13.11. 07.12. 
Zmiešané plasty 21.01. 30.05. 07.08. 02.10. - - - -
Elektro odpad a kov.obaly 15.05. 21.08. - - - - - -