Projekty obce

Úprava - rekonštrukcia verejného parku v obci Dedačov
Hlavným cieľom projektu je vzhľadom na nevhodný a neuspokojivý súčasný stav rekonštrukciou vytvoriť, estetické, atraktívne, moderné, funkčné, bezpečné verejné priestranstvo nachádzajúce sa v centrálnej, exponovanej časti centra obce využiteľné na stretávanie sa občanov a trávenie voľného času.