Profil verejného obstarávateľa

Výzva na predloženie ponuky: Nákup komunálnej techniky na čistenie a údržbu zelene a miestnych komunikácií “ PRIESKUM TRHU – zákazka s nízkou hodnotou
14.11.2017
pdf Výzva Dedačov
doc Príloha č.2
doc Príloha č.3
Stavebný dozor na stavbu: „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedačov“
09.02.2016
pdf Výzva - stavebný dozor - podopatrenie č. 7.4.
Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu s názvom: „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedačov“
09.02.2016
pdf Výzva - poradenstvo - podopatrenie č. 7.4.
Stavebný dozor na stavbu: „Úprava – rekonštrukcia verejného parku v obci Dedačov“
28.01.2016
pdf Výzva - stavebný dozor - podopatrenie č. 7.2.
Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu s názvom: „Úprava – rekonštrukcia verejného parku v obci Dedačov“
28.01.2016
pdf Výzva - poradenstvo - podopatrenie č. 7.2.