Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
doc Úhrady faktúr 6/2011
doc Úhrady faktúr 7/2011
doc Úhrady faktúr 8/2011
doc Úhrady faktúr 9/2011
doc Úhrady faktúr 10/2011
doc Úhrady faktúr 11/2011
doc Úhrady faktúr 12/2011
doc Úhrady faktúr 1/2012
doc Úhrady faktúr 2/2012
doc Úhrady faktúr 3/2012
doc Úhrady faktúr 4/2012
doc Úhrady faktúr 5/2012
doc Úhrady faktúr 6/2012
doc Úhrady faktúr 7/2012
doc Úhrady faktúr 8/2012
doc Úhrady faktúr 9/2012
doc Úhrady faktúr 10/2012
doc Úhrady faktúr 11/2012
doc Úhrady faktúr 12/2012
doc Úhrady faktúr 1/2013
doc Úhrady faktúr 2/2013
doc Úhrady faktúr 3/2013
doc Úhrady faktúr 4/2013
doc Úhrady faktúr 5/2013
doc Úhrady faktúr 6/2013
doc Úhrady faktúr 7/2013
doc Úhrady faktúr 8/2013
doc Úhrady faktúr 9/2013
doc Úhrady faktúr 10/2013
doc Úhrady faktúr 11/2013
doc Úhrady faktúr 12/2013
doc Úhrady faktúr 1/2014
doc Úhrady faktúr 2/2014
doc Úhrady faktúr 3/2014
doc Úhrady faktúr 4/2014
doc Úhrady faktúr 5/2014
doc Úhrady faktúr 6/2014
doc Úhrady faktúr 7/2014
doc Úhrady faktúr 8/2014
doc Úhrady faktúr 9/2014
doc Úhrady faktúr 10/2014
doc Úhrady faktúr 11/2014
doc Úhrady faktúr 12/2014
doc Úhrady faktúr 1/2015
doc Úhrady faktúr 2/2015
doc Úhrady faktúr 3/2015
doc Úhrady faktúr 4/2015
doc Úhrady faktúr 5/2015
doc Úhrady faktúr 6/2015
doc Úhrady faktúr 7/2015
doc Úhrady faktúr 8/2015
doc Úhrady faktúr 9/2015
doc Úhrady faktúr 10/2015
doc Úhrady faktúr 11/2015
doc Úhrady faktúr 12/2015
doc Úhrady faktúr 1/2016
doc Úhrady faktúr 2/2016
doc Úhrady faktúr 3/2016
doc Úhrady faktúr 4/2016
doc Úhrady faktúr 5/2016
doc Úhrady faktúr 6/2016
doc Úhrady faktúr 7/2016
doc Úhrady faktúr 8/2016
doc Úhrady faktúr 9/2016
doc Úhrady faktúr 10/2016
doc Úhrady faktúr 11/2016
doc Úhrady faktúr 12/2016
doc Úhrady faktúr 1/2017
doc Úhrady faktúr 2/2017
doc Úhrady faktúr 3/2017
doc Úhrady faktúr 4/2017
doc Úhrady faktúr 5/2017
doc Úhrady faktúr 6/2017
doc Úhrady faktúr 7/2017
doc Úhrady faktúr 8/2017
doc Úhrady faktúr 9/2017
doc Úhrady faktúr 10/2017
doc Úhrady faktúr 11/2017
doc Úhrady faktúr 12/2017
doc Úhrady faktúr 1/2018
doc Úhrady faktúr 2/2018
doc Úhrady faktúr 3/2018
doc Úhrady faktúr 4/2018
doc Úhrady faktúr 5/2018
doc Úhrady faktúr 6/2018
doc Úhrady faktúr 7/2018
doc Úhrady faktúr 8/2018
doc Úhrady faktúr 9/2018
doc Úhrady faktúr 10/2018
doc Úhrady faktúr 11/2018
doc Úhrady faktúr 12/2018
doc Úhrady faktúr 1/2019
doc Úhrady faktúr 2/2019
doc Úhrady faktúr 3/2019
doc Úhrady faktúr 4/2019
doc Úhrady faktúr 5/2019
doc Úhrady faktúr 6/2019
doc Úhrady faktúr 7/2019
doc Úhrady faktúr 8/2019
doc Úhrady faktúr 9/2019
doc Úhrady faktúr 10/2019
doc Úhrady faktúr 11/2019
doc Úhrady faktúr 12/2019
doc Úhrady faktúr 1/2020
doc Úhrady faktúr 2/2020
doc Úhrady faktúr 3/2020
doc Úhrady faktúr 4/2020
doc Úhrady faktúr 5/2020
doc Úhrady faktúr 6/2020
doc Úhrady faktúr 7/2020
doc Úhrady faktúr 8/2020
doc Úhrady faktúr 9/2020
doc Úhrady faktúr 10/2020
doc Úhrady faktúr 11/2020
doc Úhrady faktúr 12/2020
doc Úhrady faktúr 1/2021
doc Úhrady faktúr 2/2021
doc Úhrady faktúr 3/2021
doc Úhrady faktúr 4/2021
doc Úhrady faktúr 5/2021