Zmluvy

ZMLUVY 2021
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
pdf Zmluva MUU Novácia (zverejnená 29.07.2021)
pdf Zmluva o poskytnutí finančného príspevku MUNICIPALITY (zverejnená 09.07.2021)
pdf Zmluva o dielo 001/2021 (zverejnená 21.05.2021)
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke (zverejnený 03.03.2021)
ZMLUVY 2020
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
pdf D O H O D A č. 20/35/010/62
pdf Zmluva o výpožičke
pdf Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 27.07.2020 (zverejnený 01.10.2020)
pdf Kúpna zmluva (zverejnená 17.09.2020)
pdf Kúpna zmluva (zverejnená 27.07.2020)
pdf Kúpna zmluva (zverejnená 22.07.2020)
pdf Zmluva o dielo č. 008/2020 (zverejnená 08.07.2020)
pdf Zmluva o poskytnutí finančného príspevku MUNICIPALITY č. 18/2020
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 015/2019 (zverejnený 28.02.2020)
ZMLUVY 2019
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 015/2019 (zverejnený 15.11.2019)
pdf Zmluva o dielo č. 015/2019 (zverejnená 17.10.2019)
pdf Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 015/2019 (zverejnená 17.10.2019)
pdf Zmluva o dielo č. 001/2019 (zverejnená 10.10.2019)
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 4907.9061031JDU (zverejnený 11.09.2019)
pdf Zmluva o dielo č. 4907.906103JDU (zverejnená 28.08.2019)
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
ZMLUVY rok 2018
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
pdf Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) c. 41/006/18
pdf Dexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere c. 41/024/07 Dodatok c. 5
ZMLUVY rok 2017
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
pdf Zmluva o dielo č. 009/2017 (RAMSTAV)
pdf Kúpna zmluva (Hattrend, s.r.o.)
ZMLUVY rok 2016
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - 1.časť
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - 2.časť
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - 3.časť
pdf Zmluva o dielo č.2/2016 (uskutočnenie stavebných prác) - KASA PRO s.r.o.
pdf Zmluva o dielo č.002/2016 (uskutočnenie stavebných prác) RAMSTAV
pdf Zmluva o dielo č.002/2016 (uskutočnenie stavebných prác) Rozpočet 1.časť
pdf Zmluva o dielo č.002/2016 (uskutočnenie stavebných prác) Rozpočet 2.časť
pdf Zmluva o poskytovaní služieb - 7.2. stavebný dozor
pdf Zmluva o poskytovaní služieb - 7.2. poradenstvo
pdf Zmluva o poskytovaní služieb - 7.4. stavebný dozor
pdf Zmluva o poskytovaní služieb - 7.4. poradenstvo
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (NATUR-PACK, a.s.)
ZMLUVY rok 2015 a nižšie
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
pdf Kúpna zmluva Rybár Jozef par. KNC 48/1, 48/3
pdf Kúpna zmluva (Kvetoslava Krajníková, parcela č. 136)
pdf Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 01/2014
pdf Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 02/2014
pdf Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 03/2014
pdf Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 04/2014
pdf Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 05/2014
pdf Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 06/2014
pdf Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 07/2014
pdf Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 08/2014
pdf Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. D1/01/49330/13/42 (936/2013-PR)
pdf Nájomná zmluva č.D1/1/49330/13/42 SVP, š.p.
pdf Dodatok č. 4 Zmluvy o úvere Dexia Komunál univerzálny úver č. 41/024/07
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 06.08.2014
pdf Zmluva o dielo - informačné tabule (protipovodňová ochrana)
pdf Mandátna zmluva - stavebný dozor (protipovodňová ochrana)
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
pdf Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
pdf Nájomná zmluva č.289/2009-Z + dodatok č.1 SVP, š.p.
pdf Zmluva o dielo č. 8 R / 2012 - stavba (protipovodňová ochrana)
pdf Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č. 289/2009 - Z zo dňa 25.06.2009 SVP, š.p.
pdf Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve číslo 289/2009 - Z zo dňa 25.06.2009 SVP, š.p.
pdf Zmluva o výpožičke č.5/99-2010 SR LESY SR, š.p.
pdf Zmluva o dielo - projektová dokumentácia (protipovodňová ochrana)
pdf Zmluva "Zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona 24/2006"
pdf Zmluva poistenie pracovníkov
pdf Zmluva Úrad vlády, protipovodňové opatrenia
pdf Mandatna zmluva č.26/2011/MM
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov
pdf Kúpna zmluva Zavadová par. KNC č. 52/2