Samospráva

1. Vedenie obce DEDAČOV

Starosta obce:
Ing. Peter Pichoňský

Zástupca starostu obce:
Peter Mitro

Adresa:
Obecný úrad Dedačov
Dedačov 28
067 12 Koškovce

Telefón:   057/779 73 40
Fax:          057/778 34 92
E-mail:     dedacov@pobox.sk
Web:        www.dedacov.ocu.sk


2. Obecný úrad Dedačov

Úradné hodiny:

Pondelok:     7:30 – 15:30
Utorok:          7:30 – 15:30
Streda:          7:30 – 15:30
Štvrtok:          7:30 – 15:30
Piatok:           7:30 – 15:30

Obedňajšia prestávka: od 12:00 hod. do 12:30 hod.

Pracovníci obecného úradu:

Silvia Kovaľová - 057/779 73 40


3. Obecné zastupiteľstvo

Zoznam poslancov obce Dedačov:

1.  Marek Basala
2.  Ján Brehovský
3.  Anton Korba
4.  Peter Mitro
5.  Anna Černegová


4. Komisie zastupiteľstva

1. Finančná komisia:                               Marián Kovaľ, Marek Basala, Vladimír Ficík

2. Komisia územneho plánovania,
    ochrany životného prostredia
    a verejného poriadku:                         Peter Mitro, Anton Korba, Ľubomír Scigeľ, Ondica Matej

3. Komisia pre kultúru a šport:             Ján Brehovský, Anna Černegová, Krajníková Veronika, Melničák Tomaš,   
                                                                   Erika Brudňáková


5. Hlavný kontrolór

Ing. Mária Kulanova- kontrolór obce